24. 10. 2016

Bogotá


14. 10. 2016

VYTRASENÝ


12. 10. 2016

chvíľočku


Plejády


11. 10. 2016

Vernisáž


pri sviečkach


direktíva


brácho...